Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV ANNO NU.

 

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. CV ANNO NU is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Copyright 2015 Colibri Creation  •  Disclaimer

CV ANNO NU is een project van Colibri Creation, bureau voor concept en grafisch ontwerp. Voor meer informatie, kijk op www.colibricreation.com